Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1007/BTP-HCTP năm 2013 về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1007/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/BTP-HCTP
V/v hướng dẫn nghiệp vụ về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật quốc tịch năm 2008

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 35/STP-HT ngày 03/01/2013 của Sở Tư pháp về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008. Về vấn đề này, Bộ có ý kiến như sau:

1. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể, nhưng để bảo đảm quyền lợi cho đương sự (đã có cha, mẹ được nhập quốc tịch Việt Nam), đối với 07 trường hợp như nêu trong công văn của Sở Tư pháp, tính đến ngày 01/7/2009 nếu (ngày Luật Quốc tịch 2008) có hiệu lực, các trường hợp này chưa đủ 18 tuổi thì có thể xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam cùng cha mẹ theo quy định của Điều 22. Nếu 07 trường hợp này đã đủ 18 tuổi trở lên thì phải đáp ứng đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định Điều 19, 20 của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với “04 trường hợp cá nhân là người chưa thành niên sinh tại Việt Nam, có cha mẹ…”, như nêu trong công văn của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp  đồng ý với đề xuất của Sở Tư pháp.

3. Đối với “01 trường hợp cá nhân là người chưa thành niên….”, như nêu trong công văn của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp đồng ý với đề xuất giải quyết của Sở Tư pháp, người mẹ phải lập hồ sơ và làm thủ tục thay con.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Sở Tư pháp (để th/h);
- Lưu VT, HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1007/BTP-HCTP năm 2013 về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169