Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 09/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng tại Thông tư 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 09/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 16/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 27/CV-BQLDA ngày 29/04/2014 của Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo (đại diện cho Chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận) về việc hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục 2.a Bảng I.2. Phân cấp các loại công trình dân dụng không có trong danh mục của Bảng I.1 và Mục 1 Ghi chú của Bảng I.1, I.2 và I.3 của Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD , công trình Xây dựng Nhà vệ sinh Trường mẫu giáo Phước Ninh (01 công trình độc lập) số tầng 01 tầng, chiều cao công trình 3,6m, kết cấu đơn giản, khi niên hạn sử dụng dưới 20 năm thì cấp của công trình là cấp IV.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo (đại diện cho Chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận) nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c);
- Sở XD Ninh Thuận;
- Sở GDĐT Ninh Thuận;
- Lưu: VT, GĐ, HĐXD(NMH-10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 09/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng tại Thông tư 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89