Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 04/BXD-PC về việc áp dụng văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Xuân Nhật
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/BXD-PC
V/v: áp dụng văn bản pháp luật

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị -68 Quốc lộ 9-
Thị xã Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 24/KHĐT-KCN ngày 20/3/2008 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị hỏi về việc huớng dẫn áp dụng văn bản pháp luật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 thì Điều 36 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực và được thay thế bởi khoản 12 Điều 1 của Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, áp dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC.( TTA-03)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNGVỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 04/BXD-PC về việc áp dụng văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7