Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/TANDTC-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TANDTC-HTQT
V/v phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG ngày 5/12/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài (Thông tư liên tịch số 01/2019), Tòa án và Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài thực hiện trao đổi thông tin công tác phối hợp thông qua hộp thư điện tử. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Ngoại giao danh sách hộp thư điện tử đầu mối của Tòa án để chuyển cho Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 01/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã cung cấp cho Bộ Ngoại giao Danh sách hộp thư điện tử của 57 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 03 Tòa án nhân dân cấp cao. Đây là những hộp thư điện tử do các Tòa án thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Bộ Ngoại giao, trong thời gian vừa qua, có nhiều trường hợp Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài không thể liên hệ được với Tòa án thông qua hộp thư điện tử thuộc Danh sách hộp thư điện tử mà Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho Bộ Ngoại giao. Cụ thể, khi gửi thư vào hộp thư điện tử của Tòa án, Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài thường nhận được thông tin báo lỗi, từ chối nhận thư.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2019, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử đã thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao, bảo đảm dung lượng lưu trữ của hộp thư đủ để nhận được thư của Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài thực hiện công tác phối hợp với Tòa án.

2. Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài chỉ chấp nhận xem xét thư được gửi đến từ hộp thư điện tử thuộc Danh sách hộp thư điện tử do Tòa án nhân dân tối cao thông báo Bộ Ngoại giao. Do đó, các Tòa án không sử dụng hộp thư điện tử khác với hộp thư điện tử đã thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao để liên hệ, trao đổi thông tin với Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

3. Trường hợp muốn thay đổi hoặc bổ sung thêm 01 hộp thư điện tử để liên hệ, trao đổi với Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, các Tòa án thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao thông qua hộp thư điện tử: hunglm@toaan.gov.vn hoặc hộp thư điện tử: uythactuphap@gmail.com trước ngày 20/01/2022.

Tòa án nhân dân tối cao gửi kèm Công văn này Danh sách hộp thư điện tử của 57 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 03 Tòa án nhân dân cấp cao để làm căn cứ đề nghị thay đổi hoặc bổ sung (nếu có).

4. Hiện nay, còn có 6 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thông báo cho Tòa án nhân dân tối cao hộp thư điện tử để chuyển cho Bộ Ngoại giao. Do đó, trường hợp phát sinh yêu cầu tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2019, các Tòa án sẽ gặp khó khăn trong việc liên hệ phối hợp công tác với Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, đề nghị các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây cung cấp hộp thư điện tử để Tòa án nhân dân tối cao thông báo cho Bộ Ngoại giao:

1. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

2. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

3. Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

4. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

5. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.

6. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Các Tòa án gửi văn bản thông báo về hộp thư điện tử đầu mối cho Tòa án nhân dân tối cao thông qua hộp thư điện tử: hunglm@toaan.gov.vn hoặc hộp thư điện tử: uythactuphap@gmail.com trước ngày 20/01/2022.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng);
- Trang thông tin điện tử của các TAND cấp tỉnh, TAND cấp cao (để đăng);
- Đ/c Vụ trưởng VHTQT (để b/c);
- Lưu: VT/PLQT, HTQT (TANDTC).

 

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH SÁCH

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ DO CÁC TAND CẤP CAO VÀ TAND TỈNH CUNG CẤP CHO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
(Gửi kèm Công văn số 03/TANDTC-HTQT ngày 12/01/2022)

I. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO

STT

TÊN TÒA ÁN

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

1

TAND cấp cao tại thành phố Hà Nội

capcaohanoi@toaan.gov.vn

2

TAND cấp cao tại thành phố Đà Nng

capcaodanang@toaan.gov.vn

3

TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

capcaohcm@toaan.gov.vn

II. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

STT

TÊN TÒA ÁN

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

1

TAND tỉnh An Giang

angiang@toaan.gov.vn

2

TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

vungtau@toaan.gov.vn

3

TAND tỉnh Bạc Liêu

baclieu@toaan.gov.vn

4

TAND tỉnh Bắc Kạn

backan@toaan.gov.vn

5

TAND tỉnh Bắc Giang

bacgiang.tds@toaan.gov.vn

6

TAND tỉnh Bắc Ninh

bacninh@toaan.gov.vn

7

TAND tỉnh Bến Tre

bentre@toaan.gov.vn

8

TAND tỉnh Bình Dương

binhduong@toaan.gov.vn

9

TAND tỉnh Bình Thuận

binhthuan@toaan.gov.vn

10

TAND tỉnh Cao Bằng

caobang@toaan.gov.vn

11

TAND thành phố Cần Thơ

cantho@toaan.gov.vn

12

TAND thành phố Đà Nng

danang@toaan.gov.vn

13

TAND tỉnh Đắk Lắk

daklak@toaan.gov.vn

14

TAND tỉnh Đk Nông

daknong@toaan.gov.vn

15

TAND tỉnh Điện Biên

dienbien@toaan.gov.vn

16

TAND tỉnh Đồng Nai

dongnai@toaan.gov.vn

17

TAND tỉnh Đồng Tháp

dongthap@toaan.gov.vn

18

TAND tỉnh Gia Lai

gialai@toaan.gov.vn

19

TAND tỉnh Hà Giang

hagiangtand@gmail.com

20

TAND tỉnh Hà Nam

hanam@toaan.gov.vn

21

TAND thành phố Hà Nội

hanoi@toaan.gov.vn

22

TAND tỉnh Hà Tĩnh

hatinh@toaan.gov.vn

23

TAND tỉnh Hải Dương

haiduong@toaan.gov.vn

24

TAND thành phố Hải Phòng

haiphong@toaan.gov.vn

25

TAND tỉnh Hậu Giang

haugiang@toaan.gov. vn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 03/TANDTC-HTQT ngày 12/01/2022 về phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.342

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122