Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 02/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Số hiệu: 02/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

 

Trả lời văn bản số 619/SXD-KTKT ngày 09/12/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình được thực hiện từ 01/10/2005. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo qui định, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên hướng dẫn thực hiện tại địa phương theo đúng qui định của Thông tư số 16/2005/TT-BXD nêu trên.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 Đinh Tiến Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 02/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77