Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 988/BXD-QLN thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 988/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/BXD-QLN
V/v thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi: UBND tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1471/UBND-VX ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo nội dung công văn trên thì trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, do huy động được nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác, đồng thời một số hộ không còn nhu cầu hỗ trợ nhà ở nên sau khi tính toán đủ số vốn cần thiết để hoàn thành hỗ trợ cho số hộ thuộc diện đối tượng thì Tỉnh vẫn còn thừa gần 17 tỷ đồng. UBND tỉnh Phú Yên đề nghị cho phép sử dụng số vốn còn thừa để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015. Sau khi tham khảo ý kiến Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc sớm triển khai hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định là mong muốn chung của chính quyền các địa phương cũng như của các Bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách trung ương phải theo đúng quy định.

Theo quy định, vốn ngân sách trung ương cấp cho các chương trình, mục tiêu phải được sử dụng đúng mục đích, vì vậy, đề nghị không sử dụng vốn ngân sách trung ương đã cấp cho Tỉnh để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015. Trường hợp nếu không sử dụng hết số vốn ngân sách trung ương đã được cấp thì đề nghị Tỉnh hoàn trả Ngân sách trung ương. Mặt khác, theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì ngoài vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thì các hộ nghèo còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở. Tuy nhiên, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội chưa có quy định cho vay làm nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011- 2015 do Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành cơ chế chính sách mới cho giai đoạn 2011-2015.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD Phú Yên;
- Lưu: VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 988/BXD-QLN thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190