Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8899/CV-QLN về việc chuyển mục đích sử dụng nhà và sang thuê quyền sử dụng nhà do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8899/CV-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Ngọc
Ngày ban hành: 17/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 8899/CV-QLN
V/v chuyển mục đích sử dụng nhà và sang thuê quyền sử dụng nhà

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 1998

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện,
- Công ty quản lý kinh doanh nhà Thành phố

 

Thực hiện Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT ngày 25/9/1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc giải quyết một số vấn đề tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Sở Nhà đất đã có hướng dẫn số 29545/HD-QLN ngày 12/12/1997 về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng nhà và chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và công văn 2406/CV-QLN ngày 09/3/1998 hướng dẫn việc thực hiện này.

Qua ý kiến phản ánh của các Phòng Quản lý đô thị Quận, Phòng Xây dựng giao thông vận tải Huyện trong đợt kiểm tra thực hiện Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT vừa qua,

Sở Địa chính - Nhà đất xin điều chỉnh và bổ sung thủ tục chuyển mục đích sử dụng và và chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

A) Về việc chuyển mục đích sử dụng nhà theo hướng dẫn 29545/HD-QLN:

1/Phần A - điểm 1 - đoạn 4 (viết gọn là phần A/1/4) đã quy định: “Nhà do các cơ quan Trung ương và địa phương quản lý sử dụng từ nguồn nhà tiếp quản sau giải phóng (30/4/1975) hoặc tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn của đơn vị và đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên nhưng chưa đăng ký, kê khai và chưa ký hợp đồng thuê nhà các đơn vị thuộc ngành Nhà đất thành phố, thì phải tiến hành thực hiện việc chuyển giao cho ngành Nhà đất Thành phố theo đúng quy định tại Thông tư 01/BXD-QLN ngày 04/3/1996 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị 49/CT-UB-QLĐT ngày 14/11/1994 của Uỷ ban nhân dân Thành phố, sau đó mới được xem xét chuyển mục đích sử dụng nhà ở và giải quyết cho người sử dụng trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà.”

Nay được điều chỉnh lại:

Nhà do các cơ quan Trung ương và địa phương quản lý sử dụng từ nguồn nhà tiếp quản sau giải phóng (30/4/1975) hoặc tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn của đơn vị và đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên nhưng chưa đăng ký, kê khai và chưa ký hợp đồng thuê nhà các đơn vị thuộc ngành Địa chính - Nhà đất thành phố, phải chuyển giao cho ngành Địa chính - Nhà đất Thành phố theo đúng quy định tại Thông tư 01/BXD-QLN ngày 04/3/1996 của Bộ Xây dựng sau đó người sử dụng được ký hợp đồng thuê nhà.

2. Phần A/2/2.1 - “Cơ quan đơn vị (trường hợp cơ quan, đơn vị cũ đã sáp nhập thì cơ quan, đơn vị mới thực hiện) làm công văn đề nghị với ngành Nhà đất xin chuyển mục đích sử dụng có nêu rõ: Địa chỉ của căn nhà hoặc các căn nhà, cấu trúc, nguồn gốc (do tiếp quản hay do tạo lập từ nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn của đơn vị, quá trình quản lý sử dụng?). Được cơ quan chủ quản xác nhận về các nội dung này (trực tiếp vào công văn hoặc ra công văn xác nhận kèm theo), được Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và Phòng Công sản thuộc Sở Tài chánh Thành phố xác nhận (hoặc ra công văn xác nhận) là tài sản chưa chuyển giao cho các cơ quan này quản lý”.

Nay được bổ sung và điều chỉnh lại:

Cơ quan đơn vị (trường hợp cơ quan, đơn vị cũ đã sáp nhập thì cơ quan, đơn vị mới thực hiện) làm công văn đề nghị với ngành Địa chính - Nhà đất chuyển mục đích sử dụng nhà, nêu rõ: địa chỉ, loại nhà phố hay biệt thự..., nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng của căn nhà. Đồng thời, Cơ quan chủ quản xác nhận căn nhà đề nghị chuyển mục đích sử dụng không thuộc tài sản cố định của doanh nghiệp và không chuyển giao cho Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và Phòng Công sản thuộc Sở Tài chánh - Vật giá xác nhận quản lý.

Trường hợp nhà do các cơ quan quản lý thuộc ngành Địa chính - Nhà đất Thành phố quản lý, ký hợp đồng cho các đơn vị thuê làm trụ sở, sản xuất, kinh doanh, đơn vị thuê sử dụng đã tự bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trước đây, cơ quan quản lý nhà xem xét về cấu trúc, công năng, nếu việc bố trí sử dụng phù hợp, đề xuất Sở Địa chính - Nhà đất xét chuyển mục đích sử dụng (không ràng buộc điều kiện Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và Phòng Công sản thuộc Sở Tài chính - Vật giá xác nhận chưa quản lý).

B) Về việc chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hướng dẫn 29545/HD-QLN:

1/ Phần B/1/1.1 đã quy định: “Chỉ có người đứng tên hợp pháp trong hợp đồng thuê nhà với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nhà đất Thành phố mới được chuyển quyền thuê nhà”.

Nay được điều chỉnh lại:

Người đứng tên trả tiền thuê nhà với cơ quan, đơn vị thuộc ngành Địa chính - Nhà đất Thành phố (có hợp đồng thuê nhà hoặc có trả tiền thuê nhà theo các văn bản của cơ quan quản lý nhà) được chuyển quyền thuê nhà ở không giới hạn thời điểm chuyển quyền.

Nhà có quyết định lưu cư, lưu thuê của Sở Địa chính - Nhà đất hoặc người chuyển quyền thuê có đăng ký xuất cảnh thì được giải quyết theo quy định tại Điểm 7 - Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT ngày 25/9/1997 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Đối với những trường hợp chuyển quyền thuê nhà ở xảy ra trước ngày 25/9/1997 thì thủ tục hợp thức hoá sang thuê giải quyết như trường hợp sang thuê bình thường, không yêu cầu xác nhận có đăng ký xuất cảnh hay đã xuất cảnh.

2/ Phần B/1/1.2- “Trừ nhà biệt thự, việc chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước đều không phân biệt loại nhà, hạng nhà”.

Nay được điều chỉnh lại:

Việc chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước đều không phân biệt cấp nhà, hạng nhà. Trừ nhà biệt thự, nhà chiếm dụng, nhà đang chờ xử lý - điều chỉnh, nhà đang tranh chấp, khiếu nại.

3/ Phần B/1/1.3 đã quy định: “Trước mắt, chỉ giải quyết những trường hợp chuyển quyền thuê nhà đã phát sinh từ ngày 25/9/1997 trở về trước (ngày ban hành Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố) đối với các hộ có cam kết sẽ mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ ngay sau khi được công nhận chuyển quyền thuê nhà ở.”

Nay được điều chỉnh lại:

Đối với các hộ có cam kết mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ ngay sau khi được công nhận chuyển quyền thuê nhà ở thì được ưu tiên giải quyết.

4/ Phần B/2/2.2 - “Bên chuyển quyền đã chuyển đi nơi khác”

Nay được điều chỉnh lại:

Bên chuyển quyền thuê nhà thực tế đã chuyển đi ở chỗ khác (không cần xác định việc di chuyển hộ khẩu thường trú).

5/ Phần B/2/2.2 - “Bên nhận quyền thuê nhà có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã đến ở tại căn nhà đang xin chuyển quyền, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận là không có sở hữu nhà nào khác hoặc không đứng tên thuê nhà nào khác thuộc sở hữu Nhà nước ngoài căn nhà mà mình đang làm thủ tục xin được xét chuyển quyền thuê để ở”.

Nay được điều chỉnh lại và hướng dẫn thêm:

Người nhận quyền thuê nhà ở của Nhà nước có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay không có chỗ ở nào khác ngoài căn nhà đang xin chuyển quyền thuê và thực tế đã đến ở (không cần xác định việc di chuyển hộ khẩu thường trú) thì được hợp thức hoá chuyển quyền thuê.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận là: Cơ quan, đơn vị của người nhận quyền thuê nhà nơi họ đang công tác nếu người nhận quyền thuê nhà là cán bộ, công chức đang làm việc hoặc Uỷ ban nhân dân Phường, Xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú nếu là cán bộ nghỉ hưu, nhân dân.

Sở Địa chính - Nhà đất xin hướng dẫn thêm để quý Cơ quan cùng thực hiện, các văn bản khác có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng nhà và chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của Sở Địa chính - Nhà đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này và vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Thế Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8899/CV-QLN về việc chuyển mục đích sử dụng nhà và sang thuê quyền sử dụng nhà do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.554
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41