Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 87/BXD-QLN xác định giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 87/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/BXD-QLN
V/v: xác định giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/8/2011, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 6523/SXD-QLN&CS về việc xin ý kiến hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 8 và khoản 3, Điều 23 nêu tại Nghị định số 170/2003/NĐ- CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh giá thì Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn xác định giá cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Về nguyên tắc xác định giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng cho rằng giá cho thuê bao gồm cả giá nhà và giá đất được xác định như sau:

- Giá nhà được tính đủ các chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất; chi phí quản lý; chi phí khấu hao dựa vào khung thời gian sử dụng tài sản (niên hạn sử dụng) theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, cũng cần tính đến hệ số điều chỉnh về điều kiện giao thông, tầng cao nhà, mục đích sử dụng vào làm việc, sản xuất, kinh doanh và các điều kiện khác (nếu có);

- Về giá đất, dựa trên khung giá do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có tính đến yếu tố sát giá thị trường và có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm áp dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tham khảo, nghiên cứu soạn thảo khung giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố để xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- UBND thành phố HCM;
- Lưu: VP, Cục QLN(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 87/BXD-QLN xác định giá cho thuê nhà làm việc, sản xuất, kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108