Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 863/UB-QLĐT về việc giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 863/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 02/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 863/UB-QLĐT
V/v giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 1994

 

Kính gửi: Sở Nhà đất thành phố

Xét báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Sở Nhà đất về việc giải quyết cho công dân thành phố có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành.

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nhà đất: cho phép những người có hộ khẩu ở các huyện ngoại thành được mua nhà có sở hữu hợp pháp tại các quận nội thành.

Tuy nhiên, cần ghi chú rõ tại giấy phép công nhận việc mua bán nhà thuộc diện trên là: giấy phép công nhận sở hữu nhà không phải là điều kiện để người mua nhà sẽ được nhận hộ khẩu thường trú vào nhà được mua. Việc xét nhập khẩu từ ngoại thành vào nội thành, Công an thành phố có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP: (CT, PCT/TT, PCT/ QLĐT);
- VPUB: (PVP, QLĐT)
- Công an TP
-Tổng hợp (QLĐT) (kèm hồ sơ)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 863/UB-QLĐT ngày 02/03/1994 về việc giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88