Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 836/TCT-KK năm 2015 về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Văn phòng Cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 836/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 836/TCT-KK
V/v quản lý thuế SDĐPNN tại Văn phòng Cục Thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 69/CT-KKT ngày 09/01/2015; công văn số 412/CT-KKT ngày 02/02/2015 và công văn số 420/CT-KKT ngày 03/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng cục Thuế cho phép Cục Thuế được nhập và hạch toán tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét trường hợp cụ thể của Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong việc quản lý thuế SDĐPNN, việc chuyển thuế SDĐPNN của những doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý từ Chi cục Thuế về Văn phòng cục không ảnh hưởng đến việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, Tổng cục Thuế đồng ý Cục Thuế được quản lý thu thuế SDĐPNN đối với người nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương liên hệ với Cục Công nghệ thông tin (TCT) để được hỗ trợ về ứng dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CNTT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 836/TCT-KK năm 2015 về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Văn phòng Cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144