Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 834/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 834/BXD-QLN
V/v: đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 22/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở trong việc theo dõi, báo cáo tình hình quản lý đối với loại nhà ở này.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về số liệu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Tổng số nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn là .................. nhà (căn hộ); trong đó:

a) Số lượng nhà ở đã bán: .............. nhà (căn hộ), tương ứng với diện tích sử dụng khoảng ............ m2; trong đó bao gồm:

- Số lượng nhà ở đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/4/1994 của Chính phủ là: ............. nhà (căn hộ), tương ứng với diện tích sử dụng khoảng ............ m2.

- Số nhà ở đã bán theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ là: ............. nhà (căn hộ), tương ứng với diện tích sử dụng khoảng ............. m2.

b) Số lượng nhà ở còn lại chưa bán là: ............. nhà (căn hộ), tương ứng với diện tích sử dụng khoảng .............. m2.

2. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị

Số liệu báo cáo được tính đến hết quý I/2014. Đối với các địa phương không có nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì đề nghị ghi rõ trong báo cáo là không có nhà ở này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thống kê, báo cáo số liệu nhà ở theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Chi tiết liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, số điện thoại: 0983.968.499 (đ/c Lý Thị Thanh Hoa)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 834/BXD-QLN ngày 29/04/2014 đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!