Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 10282//SXD-QLN&CS về giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp giải tỏa nhà ở của các hộ dân mà có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 10282//SXD-QLN&CS ngày 18/11/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10282/SXD-QLN&CS ngày 18/11/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp giải tỏa nhà ở của các hộ dân mà có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trước đây. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp các hộ đã mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP trước đây mà nay thuộc diện phải giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở tính theo diện tích nhà ở mà các hộ đã được Nhà nước giải quyết bán theo hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; trường hợp người mua nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc bồi thường, hỗ trợ căn cứ theo diện tích nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 10282//SXD-QLN&CS về giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp giải tỏa nhà ở của các hộ dân mà có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113