Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/BXD-QLN về việc góp vốn tài sản bằng hợp đồng hứa mua, hứa bán do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 82/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 82/BXD-QLN
V/v: Góp vốn tài sản bằng hợp đồng hứa mua, hứa bán.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01332/SKHĐT-ĐKKD ngày 13/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về trường hợp góp vốn kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Quốc Tuấn. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, vốn của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp, trong trường hợp các thành viên của công ty góp vốn bằng tài sản vào công ty thì phải chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty. Tại Mục a Khoản 1 Điều 91 Luật Nhà ở, quy định về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch: “Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật”. Đồng thời tại Mục a Khoản 1 Điều 92 Luật Nhà ở, quy định điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: “Là chủ sở hữu hoặc người đại diện theo quy định pháp luật về dân sự”.

Theo các quy định pháp luật nêu trên, nhà ở khi chưa xác lập được quyền sở hữu thì không đủ điều kiện để tham gia giao dịch, đồng thời người không phải là chủ sở hữu đối với nhà ở hoặc người đại diện theo quy định pháp luật về dân sự cũng không đủ điều kiện để tham gia giao dịch về nhà ở. Việc thành viên công ty khi chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ nhưng thực hiện việc góp vốn vào công ty bằng hợp đồng hứa mua, hứa bán căn hộ là chưa đáp ứng đúng quy định về điều kiện giao dịch đối với nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Vì vậy việc sử dụng hợp đồng hứa mua, hứa bán căn hộ để góp vốn pháp định của doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản là không phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh  biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
Lưu: VP, TH, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/BXD-QLN về việc góp vốn tài sản bằng hợp đồng hứa mua, hứa bán do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241