Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/BXD-QLN về việc xây dựng mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn" do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 82/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/BXD-QLN
V/v: Xây dựng mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn.”

Hà Nội, ngày 19 tháng 9năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc ACB

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/ACBR- 08 ngày 12/8/2008 của Công ty Cổ phần Địa ốc ACB đề nghị hướng dẫn thành lập mô hình “Sàn giao dịch bất động sản chuẩn”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng hoan nghênh và đồng tình với chủ trương của Công ty Cổ phần Địa ốc ACB thành lập sàn giao dịch bất động sản. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân, có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Vì vậy, đề nghị Công ty triển khai đăng ký kinh doanh sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Để có sự thống nhất chung về mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hỗ trợ về chuyên môn để Công ty Cổ phần Địa ốc ACB xây dựng và vận hành sàn giao dịch bất động sản đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được hướng dẫn.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Địa ốc ACB biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/BXD-QLN về việc xây dựng mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn" do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240