Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8137/UBND-TNMT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 8137/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8137/UBND-TNMT
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Văn bản số 1727/TTg-KTN ngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố (có sao gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ danh mục công trình, dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố (kèm theo Công văn số 3957/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 7/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) ra thông báo (về danh mục dự án, diện tích đất) cho UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục hồ sơ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp (đợt 2) danh mục công trình, dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh;
- Chánh Văn phòng, PVP Phạm Chí Công, TH, THc,đ,n,b,q, TNth;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8137/UBND-TNMT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118