Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7817/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7817/UBND-ĐT
Về xử lý việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Tư pháp
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường

 

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 1637/STP-VB ngày 16 tháng 5 năm 2006 về xử lý cấp trùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận giải quyết theo báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên về xử lý việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

1. Căn cứ theo quy định của Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan tập hợp, phân loại hồ sơ, dự thảo cho Ủy ban nhân dân thành phố thông báo về việc hủy bỏ giấy chứng nhận đối với các trường hợp đương sự chưa nhận giấy chứng nhận và dự thảo Quyết định thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận đối với các trường hợp đương sự đã nhận giấy chứng nhận, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

2. Giao Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê tất cả các trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp nhưng chưa có người nhận, đối chiếu với các hồ sơ do Ủy ban nhân dân các quận, huyện thụ lý, kiểm tra lại từng trường hợp cụ thể, căn cứ các quy định của pháp luật để báo cáo, đề xuất hướng xử lý cho Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV 1637/STP);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Sở Tài chính;
- Cục thếu thành phố;
- Tổ ĐT, PC;
- Lưu: VT, (ĐT-Nh)
  (Hoàn lại toàn bộ hồ sơ cho Sở Xây dựng)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7817/UBND-ĐT ngày 23/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.182

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!