Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 77/BXD-QLN về việc chỉ dẫn pháp lý do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 77/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 77/BXD-QLN
V/v: chỉ dẫn pháp lý

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thông tin di động

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 280/BQLDA ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Ban quản lý dự án Thông tin di động về việc xin chỉ dẫn pháp lý. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuê có hợp đồng  thuê đất trả tiền hàng năm với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương đã được quy định tại điểm c, khoản 1, điều 111 Luật đất đai 2003, theo đó tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có quyền: “Bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định”. Vì vậy, đơn vị có thể mua tài sản của đối tác và đề nghị với cơ quan quản lý đất đai của địa phương để tiếp tục được thuê đất.

2/ Về giá chuyển nhượng tài sản trên đất là do 2 bên thỏa thuận, các bên có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng về định giá bất động sản để xác định giá trị của tài sản làm cơ sở để quyết định giá chuyển nhượng tài sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án thông tin nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 77/BXD-QLN về việc chỉ dẫn pháp lý do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251