Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7643/VPCP-V.III về việc xử lý thủ tục đăng ký thế chấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7643/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
---------------

Số: 7643/VPCP-V.III
V/v xử lý thủ tục đăng ký thế chấp

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5096/BTNMT-ĐĐ ngày 16 tháng 11 năm 2006 và công văn số 5122/BTNMT-ĐĐ ngày 20 tháng 11 năm 2006), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được quy định trong Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự; về nguyên tắc phải chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo thuận lợi, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, theo hướng: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử đụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân xã thì cán bộ địa chính xã thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp theo ủy nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

Cán bộ địa chính xã có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp ngay trong ngày nhận hồ sơ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Không thu lệ phí đối với nông dân sản xuất nông nghiệp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (tức là đăng ký thế chấp sổ đỏ), để giảm bớt khó khăn phiền hà cho người nông dân. Các đối tượng khác có thu lệ phí, mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục ủy nhiệm, đăng ký của cán bộ địa chính xã cấp theo quy định trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, BXDPL;
 Các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, Vụ III (3), Huyền.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7643/VPCP-V.III về việc xử lý thủ tục đăng ký thế chấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237