Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 76/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1211/SXD-KT ngày 21/8/2008 của Sở Xây dựng Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 76/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 76/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 1211/SXD-KT ngày 21/8/2008 của Sở XD Long An

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Ngày 21/8/2008, Sở Xây dựng tỉnh Long An có Công văn số 1211/SXD-KT đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về nguyên tắc, việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP chỉ thực hiện đối với nhà ở mà nhà nước phân phối cho cán bộ, công nhân viên trước ngày Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, có một số trường hợp vẫn thực hiện bán theo Nghị định 61/CP, cụ thể là:

- Nhà ở được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư từ ngân sách nhà nước từ trước ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành, nhưng sau ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành mới hoàn thành, đưa vào sử dụng và phân phối cho cán bộ, công nhân viên thuê theo Quyết định 118/TTg;

- Trường hợp cán bộ, công nhân viên đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định Quyết định 118/TTg nhưng do nhiệm vụ điều chuyển công tác nên phải trả nhà ở đang thuê và được cơ quan nhà nước bố trí nhà ở khác (thời điểm bố trí sau ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành) thì nhà ở được bố trí này thực hiện bán theo Nghị định 61/CP;

- Trường hợp nhà ở quy định tại Điều 6 của Nghị định 61/CP, theo đó nhà ở các hộ đang thuê thuộc diện không được bán nhưng các hộ này có nhu cầu mua thì được xét cho mua nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định 61/CP, nhưng phải trả lại cho nhà nước diện tích đang thuê;

- Trường hợp nhà có nguồn gốc không phải là nhà ở nhưng đã được cơ quan nhà nước bố trí sử dụng làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định 118/TTg thì thực hiện theo quy định tại điểm a Mục 1 của Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007.

2. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An nghiên cứu, đối chiếu các trường hợp cụ thể với các quy định của pháp luật để báo cáo UBND tỉnh thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 76/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1211/SXD-KT ngày 21/8/2008 của Sở Xây dựng Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145