Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7214/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chính sách, chương trình nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7214/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7214/VPCP-KTN
V/v Báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 1268/BXD-QLN ngày 23 tháng 6 năm 2016) về Báo cáo kế hoạch t chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính ph xin có ý kiến như sau:

1. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây dựng ch trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung Báo cáo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội, trong đó làm rõ cơ chế, xác định nguồn vốn để triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì nghe và kết luận bằng Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBND các t
nh, thành phố trc thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b), HVQP
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7214/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chính sách, chương trình nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177