Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 7116/SXD-QLQH cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 2015

Số hiệu: 7116/SXD-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Thái Ngọc Trung
Ngày ban hành: 30/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7116/SXD-QLQH
V/v liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước;
- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang;
- Công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc;
- Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2678/STNMT-KTĐ ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Qua xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân theo như chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6821/UBND-QLĐTh ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP; cụ thể như sau:

- Tổng hợp hồ sơ liên quan đến các dự án dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân (điều kiện bắt buộc là đã được cấp Giấy CNQSDĐ từng lô theo quy hoạch trước ngày NĐ11/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chủ đầu tư đã chuyển nhượng trên 50% số CNQSDĐ được cấp cho người dân) gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ, thực tế hiện trường, tổng hợp báo cáo UBND thành phố thống nhất trước khi thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế đô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt để làm cơ sở thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân; và làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tại khu vực.

Sở Xây dựng có ý kiến như trên gửi chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết để kế hoạch triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPĐK Đất đai thành phố;
- Phòng Quản lý Kiến trúc;
- Chủ đầu tư các dự án;
- Web site Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLQH (Nghị).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thái Ngọc Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7116/SXD-QLQH ngày 30/10/2015 liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.699

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!