Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 71/BXD-QLN 2018 trả lời văn bản 693/SXD-QLN chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng

Số hiệu: 71/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được cho thuê đất để thực hiện dự án, sau đó chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi một Phần đất của dự án sang làm nhà ở thương mại thì không được coi là trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Luật Nhà ởKhoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Tổ chức kinh tế sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng Mục đích sử dụng đất (Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013). Nhà nước cho phép tổ chức kinh tế sử dụng đất thương mại, dịch vụ thông qua hình thức thuê đất; việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường (Điều 153 Luật Đất đai 2013).

Do đó, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thấy cần thiết thì phải Điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch của dự án và thực hiện việc chuyển Mục đích sử dụng đất dự án du lịch nghỉ dưỡng sang đất dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai và những pháp luật có liên quan; việc cho phép đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và các pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đề nghị Quý Sở nghiên cứu để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71/BXD-QLN ngày 13/04/2018 trả lời văn bản 693/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


804

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!