Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 70/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 70/BXD-QLN
V/v: kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 267/CV-SXD ngày 22/10/2010 của Sở Xây dựng Hà Giang đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn cho tỉnh Hà Giang để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Tỉnh theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở - tỉnh Hà Giang theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg (phê duyệt tại Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh Hà Giang) thì số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở của Tỉnh là 6.287 hộ. Vốn ngân sách trung ương theo quy định để hỗ trợ cho số hộ nói trên là 52,811 tỷ đồng. Đến nay, Ngân sách Trung ương đã bố trí cho Tỉnh 68,329 tỷ đồng. Như vậy, so với mức quy định, Tỉnh đã được cấp dư 15,518 tỷ đồng.

Tiếp theo, Tỉnh lập Đề án bổ sung hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg (phê duyệt tại Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Hà Giang). Theo đó, số đối tượng đề nghị bổ sung là 5.836 hộ. Số vốn ngân sách trung ương theo mức quy định để hỗ trợ cho số đối tượng bổ sung là 49,022 tỷ đồng.

Do thời điểm phê duyệt Đề án bổ sung của Tỉnh chậm nhiều so với thời điểm lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2010 (lập đầu Quý IV năm 2009) nên các Bộ, ngành liên quan không có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2010 để trình Quốc hội phê duyệt theo quy định.

Hiện nay, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2011, trình Quốc hội phê duyệt đối với số vốn cần thiết theo quy định để thực hiện hỗ trợ cho số đối tượng bổ sung của Tỉnh. Khi được Quốc hội phê duyệt, Tỉnh sẽ được bố trí vốn để thực hiện.

Để tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho số đối tượng bổ sung, đề nghị quý Sở báo cáo UBND Tỉnh có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho phép được sử dụng từ số vốn ngân sách trung ương đã cấp dư cho Tỉnh nói trên để thực hiện; đồng thời tuỳ điều kiện cụ thể, Tỉnh có thể ứng trước vốn từ Ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề nghị của Sở Xây dựng Hà Giang về việc bổ sung kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đề nghị quý Sở báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Hà giang;
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70/BXD-QLN ngày 15/11/2010 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!