Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 678/BXD-QLN về đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 678/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 11/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 678/BXD-QLN
V/v: đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng với những nội dung sau:

1. Về lực lượng quản lý nhà ở, công trình xây dựng tại địa phương

a) Tại UBND cấp tỉnh: Phòng, ban được giao quản lý nhà ở, công trình xây dựng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý nhà;

b) Tại Sở chuyên ngành quản lý nhà: Phòng được giao quản lý nhà ở, công trình xây dựng. Số lượng cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (số người có trình độ đại học, trên đại học; số người có trình độ trung cấp...);

c) Tại UBND cấp Huyện: Phòng được giao quản lý nhà ở, công trình xây dựng. Số lượng cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (số người có trình độ đại học, trên đại học; số người có trình độ trung cấp...).

2. Thực trạng về quản lý nhà ở, công trình xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

a) Việc lập, lưu trữ hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng, những khó khăn, vướng mắc.

b) Số lượng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị đã được cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994. Số lượng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP (số liệu cụ thể từng loại Giấy chứng nhận đã cấp từ năm 2005 đến nay); những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

c) Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP , đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ; những khó khăn vướng mắc.

3. Những đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật nói chung về đăng ký bất động sản.

4. Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, số 37 phố Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 30/4/2008./.

(Điện thoại liên hệ: 04.9746478; Fax: 04.8215208)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Sở TNMT và NĐ Hà Nội, Sở TNMT Đà Nẵng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam


…………………..(*)…………………….

BIỂU BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Tính đến ngày……tháng…..năm 2006)

STT

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Số lượng

Ghi chú

Căn, nhà

m2

 

Tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

1

Nhà ở thuộc diện được bán mà địa phương hiện đang quản lý, trong đó:

 

 

 

 

a. Nhà ở đã được bán

 

 

 

 

b. Nhà ở chưa bán

 

 

 

2

Nhà ở không thuộc diện được bán

 

 

 

3

Nhà ở tự quản chưa được chuyển giao (**)

 

 

 

4

Nhà có nguồn gốc không phải để ở nhưng hiện đang bố trí làm nhà ở

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

…...ngày… tháng… năm 2006
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

Điện thoại liên hệ:……………………………

 

Ghi chú:

(*) Ghi tên cơ quan báo cáo

(**) Ghi số liệu ước tính, nếu không có số liệu cụ thể

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 678/BXD-QLN về đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59