Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 67/BXD-QLN 2018 trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ

Số hiệu: 67/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/BXD-QLN
V/v trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 381/SXD-QLN&TTBĐS ngày 12/3/2018 của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế xin ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy định tại Khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở 2014 áp dụng đối với trường hợp thực hiện cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nhưng không thuộc các trường hợp: hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không còn đảm bảo cho người sử dụng cần cải tạo, xây dựng lại (các trường hợp đã quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này). Do vậy, trường hợp này cần phải được tất cả các chủ sở hữu của nhà chung cư đó đồng ý phá dỡ để xây dựng lại; quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu nhà chung cư, tránh khiếu kiện, tranh chấp.

Sau khi các chủ sở hữu thống nhất việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trường hợp thực hiện theo hình thức doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia góp vốn thì việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Điều 9 Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế căn cứ vào quy định để triển khai thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu VT,TTTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 67/BXD-QLN ngày 09/04/2018 trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!