Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6553/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 06/12/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6553/UB-QLĐT
V/v giải quyết hồ sơ nhà liên quan đến diện 2/IV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 1993

 

Kính gởi: - Sở Nhà đất thành phố

Thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố nhận được nhiều đơn, thư khiếu nại và hồ sơ do Sở Nhà đất báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với việc mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế nhà thuộc sở hữu tư nhân có liên quan đến “diện 2/IV” theo chính sách ban hành kèm theo Quyết định 111/CP ngày 14/4/1977 và Quyết định 305/CP ngày 17/11/1977 của Hội đồng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nhà đất giải quyết các hồ sơ nhà thuộc diện này như sau:

- Đối với những người tham gia trong bộ máy chế độ cũ nhưng nhà không thuộc diện Nhà nước xử lý theo điểm 2, mục IV của chính sách ban hành theo quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 của Hội đồng Chính phủ và được sửa đổi tại điều 2 của Quyết định 305/CP ngày 17/11/1977 của Hội đồng Chính phủ thì họ được quyền chủ sở hữu nhà cửa hợp pháp của họ như những công dân bình thường khác theo pháp luật hiện hành.

- Đối với những người trong diện 2/IV nhưng những nhà cửa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ có nguồn gốc tạo lập sau đây thì không đưa vào diện xử lý và cho họ được quyền định đọat; kể cả trường hợp xuất cảnh. Cụ thể như sau:

1/ Nhà do được thừa kế, được tặng, cho, chia (đủ thủ tục pháp lý về sở hữu) không thuộc diện đối tượng phải bị xử lý về sở hữu.

2/ Nhà do tạo lập hợp pháp riêng của vợ hoặc chồng hoặc của vợ chồng trước ngày làm việc cho bộ máy chế độ cũ.

3/ Nhà do tạo lập hợp pháp sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975.

Từ nay những trường hợp nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nhà đất xem xét và giải quyết; trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận :
_ Như trên
_ TT/TU, TT/HĐND.TP
_ TT/UB (CT, PCT)
_ VPUB (CVP, PVP/QLĐT)
_ TH (QLĐT-NC)
_ Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6553/UB-QLĐT ngày 06/12/1993 giải quyết hồ sơ nhà liên quan đến diện 2/IV do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.242

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180