Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6500/TCĐBVN-TC năm 2014 khẩn trương hoàn thành hồ sơ các cơ sở nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 6500/TCĐBVN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6500/TCĐBVN-TC
V/v khẩn trương hoàn thành hồ sơ các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ;
- Ban Quản lý dự án 3.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 5661/TCĐBVN-TC ngày 27/10/2014 chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung văn bản trên yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tiến hành rà soát lại các cơ sở nhà, đất thuộc quyền quản lý của Tổng cục trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/11/2014 để Tổng cục báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 31/11/2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án 3 chưa hoàn thành nội dung trên. Cụ thể như sau:

- Cục Quản lý đường bộ I: Chưa hoàn thành bổ sung Tờ khai bị thiếu đối với 06 cơ sở nhà, đất đã có hồ sơ; chưa hoàn thành hồ sơ đối với các cơ sở nhà đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ II: Chưa hoàn thành hồ sơ đối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ III: Chưa hoàn thành hồ sơ đối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ IV: Chưa hoàn thành hồ sơ đối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Ban Quản lý dự án 3: Chưa hoàn thành hồ sơ đối với các cơ sở nhà, đất trụ sở Ban đang sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 3 chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn thành hồ sơ phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất còn thiếu, mới phát sinh báo cáo Tổng cục trước ngày 18/12/2014. Riêng đối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh trên địa bàn Hà Nội, Cục Quản lý đường bộ I và Ban Quản lý dự án 3 hoàn thành Tờ khai trước ngày 10/12/2014 để Tổng cục mời Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, ký Biên bản kiểm tra hiện trạng.

Yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án 3 khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC (Tuấn).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6500/TCĐBVN-TC năm 2014 khẩn trương hoàn thành hồ sơ các cơ sở nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124