Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6483/VPCP-CN ngày 26/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Số hiệu: 6483/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 26/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6483/VPCP-CN
V/v chính sách Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1373/BXD-QLN ngày 07 tháng 8 năm 2004) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 9530 TC/NSNN ngày 26 tháng 8 năm 2004) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3255/BLĐTBXH-TBLS ngày 22 tháng 9 năm 2004) về việc giải quyết hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết tình hình và kết quả thực hiện, đồng thời nêu các tồn tại vướng mắc và các kiến nghị cụ thể về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong tháng 12 năm 2004.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng và các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách, kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cần giải quyết. Đồng thời triển khai lập Đề án chi tiết về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương, các Bộ, ngành biết, triển khai thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6483/VPCP-CN ngày 26/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status