Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6357/VPCP-KTN về việc bàn giao nhà, đất của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại số 5 Ông Ích Khiêm, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6357/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6357/VPCP-KTN
V/v bàn giao nhà, đất của TCT Cà phê VN tại số 5 Ông Ích Khiêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (công văn số 520/TCT-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 8811/BTC-QLCS ngày 28 tháng 7 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1573/BXD-QLN ngày 05 tháng 8 năm 2008; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2104/BNN-ĐMDN ngày 21 tháng 7 năm 2008) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (công văn số 3024/ĐTPT ngày 17 tháng 7 năm) về việc bàn giao nhà, đất của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại số 5 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý xây dựng khu nhà làm việc chung của Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên diện tích còn lại (sau khi đã bàn giao đợt 1 cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) tại số 5 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, thành phố Hà Nội theo quy hoạch Khu Trung tâm chính trị Ba Đình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ đầu tư chỉ đạo lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xử lý cơ sở nhà, đất số 5 Ông Ích Khiêm theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6357/VPCP-KTN về việc bàn giao nhà, đất của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại số 5 Ông Ích Khiêm, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123