Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất

Số hiệu: 593/CTĐP-CCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công Thương địa phương Người ký: Hoàng Chính Nghĩa
Ngày ban hành: 30/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG THƯƠNG
ĐỊA PHƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/CTĐP-CCN
V/v đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà

Cục Công Thương địa phương nhận được Văn bản s6406/VPCP-DMDN ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà (theo nội dung trên Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ). Sau khi xem xét, Cục Công Thương địa phương có ý kiến như sau:

1. Về quy định pháp lý: Việc ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp (CCN) được quy định tại Điều 27 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN. Theo đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật đu tư, đất đai, các ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng đối vi dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh có thuê đất mới, trực tiếp vi Nhà nước.

Trình tự, hồ sơ đề nghị và thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, thm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức thuộc Cục thuế cấp tỉnh, đối với cá nhân thuộc Chi cục thuế trên địa bàn.

2. Đối với đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà: Căn cứ tình hình thực tế, hồ sơ pháp lý cụ thể của dự án, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp vi Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, áp dng các ưu đãi nêu trên theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CTĐP
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Chính Nghĩa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 593/CTĐP-CCN ngày 30/07/2019 về đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP do Cục Công Thương địa phương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


471

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!