Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 587/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 05/02/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 587/UB-QLĐT
V/v xét cấp số nhà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2 năm 1994

 

Kính gửi:

- Sở Nhà đất thành phố;
- Công an thành phố;
- Kiến trúc sư Trưởng thành phố;
- UBND các quận, huyện.

 

Hiện nay, việc xét cấp số nhà của nhân dân trên địa bàn thành phố do nhiều ngành và địa phương giải quyết. Đây là công việc phức tạp có liên quan đến nhiều ngành và địa phương về mặt xét công nhận chủ quyền nhà, chính sách xã hội, quy hoạch cải tạo xây dựng và phát triển đô thị.

Để đảm bảo các yếu tố khoa học và sự thống nhất thực hiện việc xét cấp số nhà, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1/ Giao nhiệm vụ cho Sở Nhà đất quản lý thống nhất việc cấp số nhà trên địa bàn thành phố.

2/ Sở Nhà đất có nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan soạn thảo quy định về việc cấp số nhà trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

3/ Khi soạn thảo quy định này, Sở Nhà đất lưu ý đặc điểm của thành phố lớn liên quan tới khối lượng công việc và nhu cầu thực tế, để có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện cấp số nhà theo quy định chung.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT;
- VPUB: CPVP, NC
- TP (NC, QLĐT)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 587/UB-QLĐT ngày 05/02/1994 về việc xét cấp số nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.685

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180