Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 57/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 57/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Ngày 17/12/2005, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên có Công văn số 2203/STC-VG đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 22 của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mức kinh phí cấp giấy chứng nhận và giao cho Uỷ ban nhân dân căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể. Quy định này nhằm tạo điều kiện triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Tại điểm 1.2 khoản 1 phần IX của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn nội dung nêu trên về nguyên tắc.

Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh để cụ thể hoá vấn đề này theo thẩm quyền của mình trên cơ sở các quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT Bộ, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký 
Tống Văn Nga

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 57/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status