Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 550/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 550/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 550/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả kiểm tra việc cấp GCN cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 91/BC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 3237/BXD-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2014), Tài chính (Công văn số 18251/BTC-QLCS ngày 15 tháng 12 năm 2014), Tư pháp (Công văn số 5073/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 12 năm 2014) và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 9465/UBND-TNMT ngày 03 tháng 12 năm 2014) về báo cáo kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 91/BC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2014.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội như đề xuất tại văn bản nêu trên. Việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp số liệu, làm rõ những bất cập trong chính sách về việc mua bán nhà ở bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận cho người dân, trên cơ sở đó thống nhất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, XD, TC;
- UBND Tp HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN
(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 550/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116