Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 548/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/BXD-QLN
V/v: bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 827/TTg-KTN ngày 29/5/2008), các địa phương đã dừng tiếp nhận đơn mua nhà của người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và giải quyết thủ tục bán nhà ở cho những trường hợp đã nộp đơn từ ngày 31/12/2010 về trước.

Ngày 29/3/2011, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 469/TTg-KTN chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP cho đến khi có Nghị định mới thay thế và giao Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 61/CP trình Chính phủ ban hành. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đã tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định góp ý cho dự thảo vào ngày 01/4/2011).

Để tiếp tục triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, đảm bảo quyền lợi của người thuê nhà, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương thông báo cho người đang thuê, đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các cơ quan đang quản lý nhà ở tự quản biết chủ trương của Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 61/CP.

2. Chỉ đạo cơ quan bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của địa phương khẩn trương giải quyết thủ tục bán nhà ở đối với các hồ sơ đã tiếp nhận theo đúng quy trình bán nhà ở, đảm bảo đơn giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở.

3. Tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc liên hệ trực tiếp (qua số điện thoại: 04.39746478) để được kịp thời giải quyết.

Đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 548/BXD-QLN ngày 18/04/2011 về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.693

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196