Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 53/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng Lâm Đồng về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 53/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 53/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở XD Lâm Đồng về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 217/SXD-QLN ngày 08/4/2009 của Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) đối với trường hợp các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở hiện đang cư trú tại các thôn, buôn thuộc phường, thị trấn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ dân thuộc diện đối tượng đang cư trú tại khu vực nông thôn, không thuộc khu vực đô thị (như phường, thị trấn). Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay vẫn có một số thôn, buôn trực thuộc phường, thị trấn. Trong trường hợp này, nếu hộ dân đang cư trú tại các thôn, buôn trực thuộc phường, thị trấn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm nghiệp là hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở và không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách hỗ trợ nhà ở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì được đưa vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 53/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng Lâm Đồng về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115