Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 52/BXD-QLN về việc trả lời Liên Sở: Xây dựng – Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 52/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 52/BXD-QLN
V/v: Trả lời Liên Sở: Xây dựng – Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Hà Nội,
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2552/XD-LĐTBXH ngày 22/4/2009 của Liên Sở: Xây dựng và Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc báo cáo triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009-2010, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Thành phố Hà Nội để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố theo phương thức của Thành phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Thành phố:

Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Chính sách hỗ trợ nhà ở này được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước. Ngay sau khi Quyết định ban hành, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2561/BXD-QLN ngày 23/12/2008 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn theo đề cương chung do Bộ Xây dựng soạn thảo, hướng dẫn. So với nhiều địa phương khác trong cả nước thì việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Thành phố còn chậm. Đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở và Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương lập và phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn và gửi Đề án về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan theo quy định trước ngày 25/5/2009 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Thành phố Hà Nội để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố (tại đô thị và nông thôn) theo phương thức của Thành phố:

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở, trong đó quy định mức hỗ trợ, mức vay tín dụng để làm nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng và được áp dụng chung cho các địa phương trong cả nước. Đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định chung. Ngoài mức hỗ trợ và mức vay theo quy định của chính sách, căn cứ điều kiện và khả năng thực tế, Thành phố có thể hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách Thành phố cho các hộ thuộc đối tượng, đồng thời tích cực huy động sự giúp đỡ của cộng đồng và tham gia đóng góp của người dân để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại khu vực đô thị thì hiện nay Nhà nước chưa có chính sách cụ thể. Do số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội không nhiều, vì vậy tuỳ điều kiện cụ thể, Thành phố có thể thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số đối tượng này bằng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố và bằng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung công văn số 2552/XD-LĐTBXH ngày 22/4/2009 của Liên Sở: Xây dựng – Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 52/BXD-QLN về việc trả lời Liên Sở: Xây dựng – Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


953
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216