Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 51/SXD-QLN ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng Trà Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 51/SXD-QLN ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về tính giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại thì căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng tính toán tỷ lệ tăng tiền lương của Nhà nước từ năm 2008 cho đến nay (từ 540.000đ lên 1.050.000đ tương ứng với khoảng 1,95 lần) để điều chỉnh lại Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước mà UBND tỉnh đã ban hành cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

2. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo xây dựng lại thì việc tính toán giá cho thuê được thực hiện theo nguyên tắc tính giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 39 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ; nội dung và phương pháp tính giá cho thuê nhà ở xã hội được quy định cụ thể tại Điều 15, Điều 16 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu các quy định trên, báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh để thực hiện việc tính giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 51/BXD-QLN ngày 25/03/2013 hướng dẫn về tính giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!