Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5061/VPCP-KTTH 2018 kết quả xử lý kiến nghị của nông dân Tô Hiến Thành Võ Quan Huy

Số hiệu: 5061/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 30/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5061/VPCP-KTTH
V/v kết quả xử lý kiến nghị của nông dân Tô Hiến Thành và Võ Quan Huy

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản s 51/BC-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2018 về kết quả xử lý kiến nghị của nông dân Tô Hiến Thành (tỉnh Bắc Giang) và Võ Quan Huy (tỉnh Long An) tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại Hải Dương ngày 09 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên, khẩn trương đánh giá tình hình triển khai Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đ có giải pháp phù hợp, tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận tài sản hình thành trên đất nông nghiệp cho người dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 51/BC-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP; BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, NN, TGĐ Cổng TTĐTCP,
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5061/VPCP-KTTH ngày 30/05/2018 về kết quả xử lý kiến nghị của nông dân Tô Hiến Thành và Võ Quan Huy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!