Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5010/UBND-KTN năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 5010/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5010/UBND-KTN
V/v đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất

Bến Tre, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) lần đầu trong năm 2013, trong thời gian qua, các địa phương đã tập trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện cấp giấy chứng nhận cho tất cả các đối tượng sử dụng các loại đất. Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất còn chậm, kết quả đạt được còn thấp (chỉ đạt 59.31% tổng diện tích cần cấp), nhất là đất trụ sở của các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, đất lâm nghiệp. Nguyên nhân chậm chủ yếu do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng đất chậm trễ lập thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên đây, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2013 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3751/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm yêu cầu tại Công văn số 1258/UBND-KTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, đối với các trường hợp sử dụng đất đang có tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai thì khoanh lại phần diện tích tranh chấp, vi phạm để giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều 51 của Luật Đất đai và Điều 51 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP .

2. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bãi bỏ ngay những nội dung quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức không đúng quy định (nếu có), đặc biệt chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phải sử dụng triệt để các loại tài liệu đo đạc hiện có (như bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính lập khi giao đất hoặc lập theo Chỉ thị số 31/CT-TTg), không được yêu cầu người sử dụng đất phải nộp trích lục bản đồ hoặc trích đo thửa đất; phải khắc phục, sửa sai ngay, không để người sử dụng đất tự giải quyết những vấn đề vướng mắc chuyên môn thuộc về trách nhiệm của ngành; không yêu cầu nộp các loại giấy tờ ngoài quy định tại các điều 19, 20 và 21 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP .

3. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Công văn 1258/UBND-KTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 (trước ngày 29 tháng 11 năm 2013).

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5010/UBND-KTN năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12