Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 50/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 247/SXD-QLN của Sở Xây dựng Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 50/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 50/BXD-QLN
V/v trả lời công văn số 247/SXD-QLN của SXD Cần Thơ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ

Trả lời công văn số 274/SXD-QLN ngày 14/4/2009 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước nhưng đã được Nhà nước giao vốn cho Công ty cổ phần thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Công ty theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ;

- Riêng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thực hiện cho thuê theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 (trước đây là Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) thì không thực hiện chuyển thành vốn của Công ty cổ phần.

Đề nghị Sở Xây dựng Cần Thơ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 50/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 247/SXD-QLN của Sở Xây dựng Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66