Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4990/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4990/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 26/12/2005 của Ông Trần Minh Đức trú tại khối 6, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khiếu nại về việc thu tiền sử dụng đất đối với gia đình Ông chưa đúng chính sách; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo đơn thư của Ông trình bày thì đất của gia đình Ông ở hiện nay là do bố mẹ đẻ để lại. Năm 1973 bố mẹ Ông được UBND xã cấp 329 m2, trong đó 138m2 bố Ông cho con trai đầu và diện tích đất đó đã được cấp sổ đỏ, diện tích còn lại bố mẹ Ông ở, đến nay bố mẹ Ông đã mất anh em trong gia đình nhất trí để lại diện tích này cho gia đình Ông Đức thừa kế. Theo sổ hộ khẩu của bố Ông được công an TP. Vinh xác nhận thì bố mẹ Ông đã đăng ký hộ khẩu ở trên mảnh đất này từ 01/02/1975. Đồng thời UBND phường Hồng Sơn cũng xác nhận diện tích đất này là đất thổ cư bố mẹ Ông đã ở từ năm 1973.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản I Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

- Tại Khoản 4 a Điều 3, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

Đất đã sử dụng ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 50 Luật đất đai 2003

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp nếu diện tích đất ở của gia đình Ông Đức, do Ông được thừa kế của bố mẹ đẻ để lại, mà đất ở này đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp nay được UBND phường xác nhận, thì khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương kiểm tra hồ sơ của Ông Đức để thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất đối với gia đình Ông theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh TP. Vinh;
- Ông Trần Minh Đức trú tại khối 6 phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4990/TCT-TS ngày 30/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với gia đình Ông chưa đúng chính sách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!