Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 49/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 359/SXD-QLN ngày 02/6/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 49/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 359/SXD-QLN ngày 02/6/2008 của Sở XD tỉnh BĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Ngày 02/6/2008, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có Công văn số 359/SXD-QLN gửi Bộ Xây dựng liên quan đến việc hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng tiền cho đối tượng cán bộ Tiền khởi nghĩa theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg quy định: “Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở từ trước đến nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở nếu người đó còn sống thì được hỗ trợ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng”. Như vậy:

Trường hợp đã được hoá giá nhà ở hoặc đã được mua nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định nêu trên vì đã được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và đã được hoá giá hoặc mua nhà ở đó.      

2. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 49/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 359/SXD-QLN ngày 02/6/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118