Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4668/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4668/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Ông Lý Công Bổn
(Khu phố 2A Phường 1 - thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị)

Trả lời đơn kiến nghị của Ông Lý Công Bổn ngày 29/11/2005 về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 4, Mục III, Phần B Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Các mức thu tiền sử dụng đất quy định tại Điểm 1, Điểm 2 nêu trên chỉ áp dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở (tính theo hộ gia đình) đối với diện tích vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC nêu trên thì: “Hộ gia đình thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở được áp dụng đối với diện tích trong hạn mức, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định khác”

Vì vậy, căn cứ vào các văn bản pháp luật hướng dẫn việc thu tiền sử dụng đất trước thời điểm Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004 và theo đơn trình bày ngày 28/11/2005 của Ông Lý Công Bổn thì Ông sử dụng đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức đất ở. Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức Ông phải nộp 100% tiền sử dụng đất và không thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế thông báo để Ông Lý Công Bổn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4668/TCT-TS ngày 23/12/2005 của Tổng Cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9