Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 46/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 975/SXD-QLN của Sở Xây dựng Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 46/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 46/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 975/SXD-QLN của Sở Xây dựng Bình Thuận

 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Trả lời văn bản số 975/SXD-QLN ngày 30/5/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận xin ý kiến về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Quốc tịch ngày 20/5/1998 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm 2 loại đối tượng: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Tại Luật Quốc tịch cũng đã có quy định cụ thể các loại giấy tờ xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Do đó, việc xác định các giấy tờ chứng minh các đối tượng này được thực hiện theo quy định của Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn Luật Quốc tịch.

2. Đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân trong nước thì hồ sơ khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ngoài Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng công trình xây dựng và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình xây dựng của bên Bán (bên chuyển nhượng), bên mua còn phải xuất trình Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận đăng ký công dân.

3. Về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng của ông Lê Thanh Phong và ông Trần Văn Bình: nếu đúng hồ sơ như nêu trong công văn số 975/SXD-QLN của Sở Xây dựng thì hai trường hợp này đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 46/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 975/SXD-QLN của Sở Xây dựng Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236