Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4595/UB-ĐT ngày 06/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4595/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 06/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4595/UB-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2004

 

KẾ HOẠCH LẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để triển khai thực hiện nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004);

Với phương châm kế thừa, gắn kết với các thành quả, sản phẩm đã có, Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch lập và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Mục đích:

- Giúp Uỷ ban nhân dân từng cấp nắm chắc quỹ đất đai hiện có của địa phương, hướng sử dụng đất đai có quy hoạch, kế hoạch trong tương lai và kế hoạch sử dụng đất theo từng kỳ, từng năm, làm cơ sở cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với nội dung phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm môi trường, an ninh quốc phòng.

- Giúp các ngành trên địa bàn thành phố triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành mình một cách thống nhất, tránh chồng chéo gây lãng phí.

2. Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất:

2.1- Phạm vi toàn thành:

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010: Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến trong tháng 8 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định.

+ Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, quy hoạch sử dụng đất các cấp được lập theo kỳ 10 năm (khoản 1- Điều 24). Mặt khác, một trong các căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phương... Do vậy, sau khi có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 được duyệt, đến đầu năm 2005 sẽ triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó có gắn kết nội dung quy hoạch đến năm 2010 đã được lập và duyệt trước đó.

2.2- Phạm vi quận- huyện và phường- xã-thị trấn:

+ Phạm vi lập quy hoạch: Các quận mới và các quận ven (Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ, quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú).

+ Quy hoạch sử dụng đất quận- huyện đến năm 2010 và đến năm 2020: hiện nay huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ đã hoàn tất báo cáo quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2010; Tuy nhiên phải chờ quy hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2010 được duyệt sau đó mới có cơ sở xem xét phê duyệt các cấp dưới.

Do vậy: đối với huyện Củ Chi và Cần Giờ dự kiến tổ chức xét, duyệt trong khoảng tháng 8 năm 2004; và từ tháng 9 năm 2004 sẽ triển khai lập quy hoạch đến năm 2020 trong đó có gắn kết với nội dung quy hoạch đến năm 2010 trước đó.

Đối với 10 quận-huyện còn lại, từ tháng 8 năm 2004 sẽ triển khai lập quy hoạch đến năm 2020 trong đó có gắn kết nội dung quy hoạch chung đến 2010 trong đồ án quy hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2010.

Song song đó sẽ triển khai lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết (có gắn với lô thửa) của 145 phường- xã- thị trấn thuộc 12 quận- huyện này.

2.3- Tổ chức thực hiện:

Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận áp dụng hình thức chỉ định thầu hạng mục chuẩn bị đầu tư (lập dự án, dự toán, hồ sơ mời thầu...) của dự án quy hoạch sử dụng đất toàn thành, việc chỉ định thầu phải thực hiện đúng quy định.

Uỷ ban nhân dân thành phố giao Uỷ ban nhân dân các quận- huyện triển khai hạng mục chuẩn bị đầu tư của dự án quy hoạch sử dụng đất các quận- huyện; đồng thời Uỷ ban nhân dân các quận- huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường- xã- thị trấn thuộc địa bàn mình triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết.

Mức đầu tư được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với hạng mục quy hoạch sử dụng đất phường- xã- thị trấn, do giá trị đầu tư thấp (khoảng 100,0 triệu đồng/đơn vị) nên Uỷ ban nhân dân quận- huyện hoặc phường-xã- thị trấn sẽ quyết định hình thức tổ chức thực hiện (theo quy định tại khoản 3, khoản 4; Điều 25; Luật đất đai năm 2003).

3. Về công tác lập kế hoạch sử dụng đất:

3.1- Kế hoạch sử dụng đất toàn thành:

+ Điều chỉnh, bổ sung năm 2005 trong tổng thể kế hoạch giai đoạn 2003-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: tiếp tục thực hiện nội dung này nhằm hoàn chỉnh kỳ kế hoạch đến năm 2005.

+ Giai đoạn 2006-2010: theo quy định của Luật đất đai, kế hoạch sử dụng đất các cấp được lập theo kỳ 5 năm (khoảng 2- Điều 24). Do vậy, trong năm 2005 sẽ triển khai thực hiện kế hoạch cho giai đoạn 2006-2010 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2003-2005 (cả kế hoạch điều chỉnh, bổ sung).

3.2- Kế hoạch sử dụng đất các quận- huyện và phường- xã- thị trấn:

+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2005: Với mục tiêu nhằm hoàn chỉnh kỳ kế hoạch đến năm 2005 của thành phố nói chung và các quận- huyện nói riêng, dự kiến đến cuối năm 2004 sẽ hoàn tất kế hoạch sử dụng đất năm 2005 của 24 quận- huyện trên cơ sở gắn kết nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2005 của toàn thành.

Song song đó sẽ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết của 317 phường- xã- thị trấn.

+ Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010: từ đầu năm 2005 sẽ triển khai nội dung này, trong đó có gắn với nội dung quy hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2010, quy hoạch sử dụng đất từng quận- huyện theo kỳ đến 2010.

Song song đó sẽ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 của 317 phường- xã- thị trấn.

3.3- Tổ chức thực hiện:

+ Kế hoạch sử dụng đất toàn thành: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chức năng các quận-huyện thực hiện.

+ Kế hoạch sử dụng đất 24 quận- huyện: Phòng quản lý đô thị các quận- huyện chủ trì, phối hợp các phòng ban chức năng của quận- huyện thực hiện.

+ Kế hoạch sử dụng đất 317 phường- xã- thị trấn: Uỷ ban nhân dân phường- xã- thị trấn chủ trì (theo quy định trong khoản 4- Điều 25) và Phòng quản lý đô thị các quận- huyện chủ trì (theo quy định tại khoản 3- Điều 25).

4. Kinh phí thực hiện:

4.1- Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất các cấp:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kết hợp cùng Uỷ ban nhân dân các quận- huyện, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập phương án, dự toán và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định.

Nguồn kinh phí:

- Quy hoạch sử dụng đất toàn thành: Ngân sách tập trung của thành phố.

- Quy hoạch sử dụng đất các quận- huyện và các phường- xã- thị trấn: Ngân sách tập trung của từng quận- huyện.

4.2- Đối với nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất các cấp:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kết hợp cùng Uỷ ban nhân dân các quận- huyện, Sở Tài chính lập phương án, dự toán và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nguồn kinh phí:

- Kế hoạch sử dụng đất toàn thành: Ngân sách hành chính sự nghiệp của thành phố.

- Kế hoạch sử dụng đất các quận- huyện: Ngân sách hành chính sự nghiệp của từng quận- huyện.

Trên cơ sở kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân các quận- huyện, phường- xã- thị trấn và các Sở ngành có liên quan căn cứ nội dung công tác trên khẩn trương triển khai để hoàn thành tốt công việc được giao./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4595/UB-ĐT ngày 06/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113