Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4531/VPCP-NN 2021 xác định khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp

Số hiệu: 4531/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4531/VPCP-NN
V/v vướng mắc của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi giải quyết kiến nghị của Cty CP Đầu tư Bất động sản Đông Dương

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 2015/UBND-VP ngày 05 tháng 3 năm 2021, ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 911/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 3 năm 2021), Tài chính (Công văn số 4282/BTC-QLCS ngày 28 tháng 4 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3366/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2021) về giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương về xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp khi tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhà ở tại dự án: Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu ý kiến các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, trên cơ sở đó rà soát lại việc triển khai, thực hiện Dự án để thực hiện theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp có vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các Bộ để được hướng dẫn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TN&MT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu:
VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4531/VPCP-NN ngày 08/07/2021 về xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp khi tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.233

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!