Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-QLN
V/v: cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5123/BTC-QLG ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính chuyển văn bản số 050315/JLL ngày 30/3/2015 của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về việc thực hiện ngành nghề định giá bất động sản. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 01/4/2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 13/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về thực hiện ngành nghề định giá bất động sản.

2/ Tại Khoản 4 Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) quy định: “4. Chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá.”

Theo quy định pháp luật nêu trên, kể từ thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành, nếu hoạt động kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) có liên quan đến phạm vi quy định của pháp luật về giá thì nhân viên định giá của Công ty được tiếp tục sử dụng chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 trong thời hạn 05 năm, sau thời hạn 05 năm nêu trên thì nhân viên định giá bất động sản của Công ty phải có đủ điều kiện về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá; các điều kiện khác liên quan về hoạt động thẩm định giá thực hiện theo các quy định của pháp luật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 45/BXD-QLN ngày 11/06/2015 về cung cấp dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7