Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 447/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 447/LĐTBXH-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 2407/CT-TTg ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ yêu cầu:

1. Đối với các đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng:

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Công văn số 3205/LĐTBXH-KHTC ngày 27/8/2009 của Bộ.

- Lập báo cáo kê khai đầy đủ, đúng hiện trạng sử dụng nhà, đất theo mẫu số 01/HC-SN-DN và số 02/TH ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý từng cơ sở nhà, đất đơn vị đang quản lý, sử dụng để gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/4/2011.

Phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất phải đảm bảo các nguyên tắc, phương thức quy định tại các Điều 2, Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ về việc thực hiện chậm trễ việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hoặc kê khai, báo cáo không đầy đủ quỹ nhà, đất hiện đơn vị đang quản lý, sử dụng.

2. Đối với các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất:

- Quản lý, sử dụng nhà, đất theo đúng phương án đã được phê duyệt và các quy định khác có liên quan.

- Báo cáo Bộ kết quả xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, …. (nếu có). 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo Bộ các vấn đề vướng mắc và đề xuất xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 447/LĐTBXH-KHTC ngày 21/02/2011 về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.430

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!