Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4467/BTNMT-ĐĐ về công nhận lại đất ở có vườn, ao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 4467/BTNMT-ĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Đặng Hùng Võ
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4467/BTNMT-ĐĐ
V/v: công nhận lại đất ở có vườn, ao

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 1139/UBND-TNMT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Quý Uỷ ban xin ý kiến về công nhận đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả thửa đất nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao. Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 của Luật Đất đai thì việc quy định hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện, tập quán, số nhân khẩu trong hộ gia đình. Trước đây do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai: đất ở gộp với đất sản xuất nông lâm nghiệp và ghi chung là Thổ cư “T”, vì vậy nay cần phải xác định lại diện tích đất ở đối với những trường hợp này, việc xác định lại diện tích đất ở được thực hiện theo quy định về hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao mà Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành theo Quyết định số 1883/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hùng Võ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4467/BTNMT-ĐĐ ngày 12/10/2006 về công nhận lại đất ở có vườn, ao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31