Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4423/VPCP-KTN về việc báo cáo diện tích đất lúa cần giữ lại bảo đảm an ninh lương thực quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4423/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4423/VPCP-KTN
V/v báo cáo diện tích đất lúa cần giữ lại bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thống nhất với Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương báo cáo diện tích đất lúa hiện có và xác định diện tích đất lúa cần giữ lại để bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, sau khi đã xem xét nhu cầu sử dụng đất đến năm 2015 và 2020 cho từng lĩnh vực: đô thị, giao thông, công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 8 tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí Bộ trưởng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TTĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4423/VPCP-KTN về việc báo cáo diện tích đất lúa cần giữ lại bảo đảm an ninh lương thực quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106